Najaarscursus

Beweeg je moederlijf!

[for English please scroll down]
Hallo moeders, klaar voor een dans die past bij je lijf? Probeer Oriëntaalse dans! Kom uit je comfortzone en voel hoe de Oriëntaalse ritmes je lijf in beweging brengen. Aards en gegrond beweeg je vanuit je bekken, terwijl je bovenlijf fier en sierlijk verbindt met het hogere. In deze dans, gemixt met Westerse elementen en verschillende soorten muziek, beginnen bewegingen vanuit het bekken. Geen moeder en toch nieuwsgierig? Wees welkom! Ook niet-moeders kunnen in deze dans het Moederlijke in zichzelf omarmen!

Cursusdata: 6x een woensdagavond (21 september t/m 26 oktober). Tijd: 20:00-21:00 uur. Locatie: Speeltuin Kozakkenpark Enschede. Mail je naam en contactgegevens aan raqsenschedeAPENSTAARTJEgmail.com.

Move your mother body!

Hi to all mothers! Are you ready for a dance that fits your body? Try Oriental dance! Leave your comfort zone and feel how Oriental rhythms move your body. Earthly and grounded you move from your pelvis, while your torso reaches up proudly and gracefully. Not a mother but curious anyway? You’re welcome! Non-mothers can also embrace the Maternal in themselves through this dance!

Course dates: 6x a Wednesday evening (September 21st to October 26th). Time: 8-9 pm. Location: playground Kozakkenpark in Enschede. E-mail name and contact details to raqsenschedeAPENSTAARTJEgmail.com.