Levenslessen

Driemaal heb ik een psychose meegemaakt. Driemaal ben ik beter geworden. Onder dit kopje Levenslessen vind je tekeningen en teksten hierover. Ik geef geregeld gastlessen om mensen te vertellen hoe het is om een psychose mee te maken en over mijn wensen voor de zorg.

Vrouwelijkheid en moederschap zijn ook thema’s die ik belicht, soms wel en soms niet in het kader van psychosegevoeligheid.